Szczawnica Ul. Flisacka 25a

ornament-left

Polityka prywatności

ornament-right

1. Właściciel obiektu „Szarotka Pienińska Danuta Dziurzyńska” z siedzibą w Szczawnicy ul. Flisacka 25A ,wpisanego do ewidencji gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 2325/2007 informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: noclegi@szarotka-szczawnica.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji noclegów w obiekcie

4. Podanie danych: imię, nazwisko, nr tel. - jest dobrowolne niemniej konieczne do dokonania rezerwacji noclegów i przesłania zadatku na pobyt

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie obiektu do momentu zakończenia pobytu, a nazwisko i termin pobytu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Cofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nasi partnerzy

Papier ręcznie czerpany